Te koop bij De Kunstuitleen

draagbare meesterwerken

Nieuw in de collectie

werken van Piet Lont

Lijstenmakerij Mellema

Op zolder bij de Kunstuitleen

Workshop voor groep 1,2 en 3

Basisscholen maken kennis met de Kunstuitleen

Toffe peren!

ontwerp: Annettte Behrens en Carina Hesper

In onze winkel

Studio Roof

Schaaltjes

Ronald Boonacker

lijstenmakerij mellema

op zolder bij de Kunstuitleen

IJzingwekkend 7, Op Drift

10 januari 2024

De Kunstuitleen en Kunsthal45 maken een sprong in het jaar 2024 met de tentoonstelling IJzingwekkend 7, Op Drift.

Kunsthal45 toont een scala aan 3D-kunstwerken van verschillende kunstenaars.
Bij De Kunstuitleen en restaurant Kunst en Kitchen zijn 2-dimensionale werken te zien, soms ter voorbereiding op ruimtelijke werken, soms als onderdeel ervan, vaak op zichzelf staand.

De opening van de tentoonstelling vindt plaats op de nieuwe locatie van Kunsthal45. Ja u leest het goed, alweer verhuisd. Het lijkt wel een stoelendans in de stad. Maar wat een mooie ruimte weer!
U bent welkom op  zondag 14 januari om 15.00 uur aan Spoorstraat 128 (voormalige DEKA markt) De opening wordt verricht door Peter Kramer, financieel directeur van Woningstichting Den Helder/Helder Vastgoed. Na de opening en een drankje lopen we van Kunsthal45 door naar De Kunstuitleen en Restaurant Kunst en Kitchen. De beide locaties liggen nu op een steenworp afstand van elkaar.

Bij de Kunstuitleen en Kunst en Kitchen zijn werken te zien van  Pieter Postma, Sjaak Kooij, Geertje Tjalma,  Willem Harbers en Eugene Onderwater.

Pieter Postma
Postma heeft plezier in de  reconstructie van vervreemdende schouwspelen die niet eenduidig zijn te vertalen. Verbeeldingskracht en scheppingsdrang zijn de mooiste eigenschappen van de mens lijkt zijn werk te willen zeggen. Het plezier wat zijn beelden uitstralen, werkt aanstekelijk. De ensceneringen zijn bizar en surrealistisch, werkelijk of niet van deze wereld. Maar tegelijkertijd wil je ze geloven.

Sjaak Kooij
In mijn werk betrek ik flarden van de actualiteit; met name sociale, culturele en politieke onderwerpen die het gezicht van deze tijd bepalen. Beelden uit actuele media en alledaagse gebeurtenissen – afgewisseld met beeldmateriaal uit eigen archief – haal ik uit de oorspronkelijke context waardoor er een spannende interactie ontstaat tussen beeld en inhoud.

Geertje Tjalma
Geertje Tjalma is gespecialiseerd in Community Art, Lokatie Kunst en Kunstprojecten op school. Ze werkt graag in grote ruimtes, laat zich inspireren door de plaats waar het werk moet komen en in sommige gevallen de mensen die eraan mee werken. Dat levert bijzondere, grote, levendige, speelse en vaak interactieve installaties op.

Willem Harbers
“Ja, dat intrigeert mij ook in jouw werk. Misschien ben je toch geen ‘gekke wetenschapper’, maar eerder een soort archeoloog die uit de verre toekomst komt en materiële overblijfselen of ‘bewijsmateriaal’ uit onze hedendaagse beschaving met zich meebrengt die hij ergens heeft opgegraven en daarmee een poging doet om de mensheid in het begin van de eenentwintigste eeuw te begrijpen. Omdat deze archeoloog uit de toekomst op de een of andere manier betekenissen, functies en verbindingen moet identificeren – wat niet altijd mogelijk is vanuit het verre toekomstperspectief – moet hij ze opnieuw uitvinden op basis van de paar stukjes en beetjes informatie die hij al heeft. Ik denk dat dat de reden is waarom je werk soms tegelijk archaïsch en futuristisch overkomt. Daar zie ik overeenkomsten tussen jouw werken en die van Panamarenko en Auke de Vries. Het lijkt alsof jullie vanuit een min of meer externe positie over de hedendaagse samenleving praten, alsof jullie vanuit een heel ander perspectief naar ons kijken en commentaar geven op de absurditeiten die jullie in onze cultuur ontdekken, in een poging ons te doorgronden – maar niet echt alles begrijpen, zodat het perspectief enigszins afwijkend is. Deze externe positie maakt de werken zo fascinerend. Dat is wat ervoor zorgt dat jouw werken er zo ‘tussenin’ lijken te staan. Misschien is dat de reden waarom jouw beelden op zoveel verschillende niveaus kunnen worden gelezen.”

Gérard Goodrow 2019

Eugene Onderwater
Beeldenmaker Eugene Onderwater Kiest als uitgangspunt voor zijn werken, vormen waar bepaalde meetkundige principes aan ten grondslag liggen. In veel van zijn werken zijn krommen, wiskundige knopen en regelmatige veelvlakken te vinden waarbij vaak een hoge mate van onbegrensdheid te zien is.
Het materiaal waarmee Onderwater werkt, bestaat vooral uit staal en aluminium maar ook touw en silicahoudende  materialen vinden hun toepassing in zijn werken.
De Art prints geven een weergave van een aantal ideeën voor toekomstige kunstobjecten, waar de beeldenmaker mee rondloopt.