Te koop bij De Kunstuitleen

draagbare meesterwerken

Nieuw in de collectie

werken van Piet Lont

Lijstenmakerij Mellema

Op zolder bij de Kunstuitleen

Workshop voor groep 1,2 en 3

Basisscholen maken kennis met de Kunstuitleen

Toffe peren!

ontwerp: Annettte Behrens en Carina Hesper

In onze winkel

Studio Roof

Schaaltjes

Ronald Boonacker

lijstenmakerij mellema

op zolder bij de Kunstuitleen

Beleving 2011

01 november 2011

Vrijdagavond 4 november om 19.30 uur opent oude -burgemeester en
voorzitter van raad van commissarissen van Willemsoord B.V. de heer
Hoekzema de fototentoonstelling “Beleving 2011”. De tentoonstelling
vindt plaats van 4 november t/m 20 december 2011.

Voor de
expositie werden gerenommeerde kunstenaars en fotografen benaderd met
het verzoek enkele foto’s uit eigen werk beschikbaar te stellen, die
voor hen het afgelopen jaar het best vertegenwoordigen. De onderwerpen
kunnen op het persoonlijke vlak liggen zowel als betrekking hebben op de
actualiteit.

Fotografen;
Lin De Mol, Elspeth Diederix, Karoly
Effenberger, Kim Boske, Dindi van der Hoek, Joost van den Broek, Tudor
Bratu en Christian Kryl

“Beleving 2011” geeft een divers beeld
van de manier waarop verschillende fotografen de werkelijkheid zien en
vastleggen. De documentaire- en portretfoto’s van Joost van den Broek
zijn goede voorbeelden van het vastleggen van actuele gebeurtenissen
binnen een esthetisch kader dat onderdeel uitmaakt van die actualiteit.
Op de verbeelde realiteit valt niets af te dingen. Van den Broek weet
als geen ander het moment te vangen waarin alle componenten van een
gebeurtenis betekenisvol samenvallen.

Ook het werk van Karoly
Effenberger is in documentaire stijl. Zijn portretten en fotoseries van
evenementen als het carnaval in Den Bosch geven blijk van een groot
inlevingsvermogen in emoties. Achter de door hem vastgelegde beelden zit
altijd een grotere werkelijkheid die de toeschouwer onherroepelijk
nieuwsgierig maakt.

Dat de werkelijkheid ook op andere manieren
kan worden beschouwd bewijzen fotografen Lin de Mol, Elspeth
Diederix,Kim Boske en Dindi van der Hoek. Zij zoeken in hun werk naar de
werkelijkheid achter de direct waarneembare werkelijkheid.

Zo
worden Diederix’ foto’s gekenmerkt door een hoge mate van
afstandelijkheid. Zij isoleert onderwerpen van hun gangbare context en
toont hiermee een fascinerende abstractie.

Kim Boske gaat in haar
werk zo mogelijk nog verder. Tijd en plaats worden door haar
geherdefinieerd als complexe gedifferentieerde kleinere structuren. Zo
bouwt ze een gelaagde werkelijkheid op en is altijd op zoek naar een
opgebouwd totaalbeeld waarbij disharmonie geen verstoring van de totale
eenheid betekent.

Dindi van der Hoeks werken worden vooral
gekenmerkt door de zoektocht naar de psychologische werkelijkheid achter
de direct waarneembare. In een serie ge?nsceneerde onderwaterfoto’s
gaat zij bijvoorbeeld op zoek naar “tweedeling en balans van de
innerlijke tegenstrijdigheid in de vrouwelijke psyche.?Er is altijd een
keerzijde in het beeld. Dat wat eerst sprookjesachtig esthetisch lijkt,
krijgt een gedaante waarin frustratie en destructie de overhand
krijgen.?

Als kijker word je geconfronteerd met beelden die
tegelijkertijd intiem en intimiderend van aard zijn. Deze innerlijke
tegenstrijdigheid geeft haar werk een onmiskenbaar karakter.

De
verstilde winterlandschappen van Christian Kryl maken duidelijk hoezeer
de geportretteerden door het landschap worden be?nvloed en daarin opgaan
tot een eenheid. De op het eerste gezicht grote afstandelijkheid van de
waarnemer blijkt bij nadere beschouwing van het totaalbeeld een
realistische weergave van de werkelijkheid te zijn. Het vervreemd
karakter van Kryl’s werk zal ontgaan. En toch tonen al zijn beelden een
grote samenhang

Tudor Bratu’s foto’s zijn veelal gemaakt naar
eigen constellaties. Waar de constellatie al een eigen werkelijkheid is
die tot denken aanzet, zijn de foto’s ervan een realistische weergave
van het gehele proces dat tot die werkelijkheid geleid heeft. Wie de
constellaties gezien heeft zal dan ook het gevoel van een deja-vu
hebben. Realiteitsbesef be?nvloed door de werking van het menselijk
geheugen speelt in zijn werken een grote rol.

Beleving 2011 is
hiermee een tentoonstelling waarin traditionele beelden van de
werkelijkheid moeiteloos gecombineerd worden met nieuwere inzichten ten
aanzien van de complexiteit van de realiteit.

Deelnemers zijn onder anderen.
Lin
De Mol, winnaar van o.a. de 2005 award van de Helena Wurlitzer
Foudation of New Mexico Grant, USA en de 2002 ?Jurors Choice Award?,
ASUAM filmfestival, Arizona, USA

Elspeth Diederix
Winnares van o.a 1st prize Prix de Rome Photography 2002

Kim Boske
Studeerde in 2005 cum laude af aan de Koninklijke Kunstacademie in Den haag en werd o.a genomineerd voor de Paul

Huf junior award 2003 en het Steenbergen Stipendium 2005

Dindi van der Hoek (1976)
Studeerde in 1999 af aan de Willem de Kooning Academie en het Piet Zwart
Instituut (2000) te Rotterdam en ontwikkeld een fotografisch oeuvre met
beelden die een eigenzinnige gedaante krijgen door ze onder de
waterspiegel te situeren. De waterspiegelingen/reflecties zijn een
belangrijke basis geworden in de zoektocht naar haar eigen beeldtaal.

Zij is met haar ge?nsceneerde onderwaterfotografie op zoek naar
tweedeling en balans naar de innerlijke tegenstrijdigheid: ?Er is altijd
een keerzijde in het beeld. Dat wat eerst sprookjesachtig esthetisch
lijkt, krijgt een gedaante waarin frustratie en destructie de overhand
krijgen.? Als kijker word je geconfronteerd met beelden die
tegelijkertijd intiem en intimiderend van aard zijn. Deze innerlijke
tegenstrijdigheid geeft haar werk een onmiskenbaar karakter.

In iedere vrouw bevindt zich in feite een tweede vrouw; een uiterlijk
wezen en een innerlijk criatura, een dat in de bovenste wereld leeft en
een dat in de wereld leeft die niet zo gemakkelijk valt te ontwaren. Het
uiterlijke wezen leeft bij daglicht en kan gemakkelijk worden
waargenomen. Maar de criatura komt meestal van ver naar het oppervlak,
duikt vaak op en verdwijnt even snel weer. De paradox van de dubbele
natuur van vrouwen is, dat deze ?twee vrouwen in een zijn ? afzonderlijk
maar aaneengekoppelde elementen in de psyche die zich op duizenden
manieren verbinden. Clarissa Pinkola Estes.

Het spel en de strijd tussen de twee ego?s, het onderzoek naar jezelf.
Het onderzoek naar de balans tussen het bewuste en onbewuste deel in
jezelf; de acceptatie van het ?lot? , hetgeen ?je ziet? versus hetgeen
?je denkt dat je ziet?.

Onze waarneming neigt naar misleiding en is soms verleidelijk en
verraderlijk. Het is een oneindige zoektocht naar de balans tussen de
twee innerlijke ego?s.

2010 en 2011 zijn de jaren geweest waarin ik de stap heb genomen om de
achtergronden in mijn werk gedetailleerd te ensceneren en een combinatie
te maken van studio-en onderwaterfotografie, tevens werk ik ook veel
meer ?met ?de computer te doen zodat ik mijn beelden geheel naar mijn
hand kan zetten.

winnares van o.a. de Kunstmoment Trofee 2008 en de PANL members choice award 2009

Christian Kryl
Winnaar van o.a. de Honorble Mentioning for Top of the World at Viewbook photostory awards 2010

Joost van den Broek
Freelance-fotograaf voor o.a de Volkskrant en ??n van Nederlands beste
portretfotografen. Hij was persfotograaf van het jaar in 2006 en 2008.

Tudor Bratu
Winnaar van o.a. de Nomination VOLKSKRANT Fine Art Prize, NL ( GEM and
Fonds BKVB ) 2006 en de Nomination Absolut Young Talent Award, Amsterdam
2009

Lin de Mol
Het eclectische oeuvre van Lin de Mol breidt zich uit over diverse media:? Foto’s, films, tekeningen en installaties. Ze maakt haar foto’s, en ruwe materiaal voor films en installaties, onderweg tijdens reizen die ze meestal alleen maakt. Dit solitaire gegeven bepaalt in grote mate het werkproces en het resultaat. Een klein statief en een camera met een self-timer van 10 seconden zorgen ervoor dat de afstand tussen haar en de camera nooit groter kan worden dan de afstand die ze kan rennen tot het scherptepunt. Deze beperking is echter ook de uitdaging die de spanning verleent aan de jacht op ‘het moment’.

Dit is de “Heavenly Game” waar de titel van ??n van de fotowerken uit de
tentoonstelling naar verwijst: Het is het spel dat de kunstenaar speelt met het toeval en de elementen, waarin hij zich dienstbaar opstelt: als een transparant scherm tussen 2 werkelijkheden. De relatie tussen mens en natuur hierin is evident. In deze relatie schuilt een verlangen, een gemis aan en een zoeken naar de connectie met die bron.

Toch gaat het niet alleen over de samenkomst maar ook over de confrontatie. Door volledig voorbij te gaan aan een actuele realiteit zet het werk zich af tegen het keurslijf van de hedendaagse maatschappij want in al haar werk, ongeacht welk medium, laat de natuur zich niet temmen en sijpelt overal tussendoor.

Over Beleving 2011:
2011 is een nummer. Mijn werk heeft geen binding met de actualiteit. De werkelijkheid als zodanig roept in mij geen beelden op, sterker nog, ik maak beelden die voor mij ontbreken in de realiteit. Ik vul het aan zodat het voor mij leefbaar wordt, een vorm van troost misschien wel. Ik moet mij zelfs afsluiten van de realiteit van de mensen en de maatschappij, en reizen naar tijdloze oerlandschappen om beelden te kunnen maken. Beeld voor beeld bouw ik aan een, dus hopelijk tijdloos, en integer oevre waarin ik universele waarden destilleer uit een persoonlijke zoektocht. Natuurlijk hoop ik dat ik hiermee ook aansluit op een verlangen in mijn eigen tijd, maar in het maken zelf is dat geen overweging.

www.lindemol.com

Karoly Effenberger
De sfeer die het Zwarte Cross Festival in de Achterhoek met zich meebrengt is een bijzondere. Zelf kom ik uit de Randstad en ben meer bekend met de snelheid en individualisering van de samenleving, en het langs elkaar heen? leven. Daarom was het voor mij een bijzondere? ervaring. Er is muziek, er wordt gecrost, er is theater, maar het zijn vooral de? bezoekers ? 152.000 afgelopen zomer -? die de sfeer maken. Zelden zoveel vrolijke mensen met elkaar dronken zien worden zonder dat ze elkaar te lijf gingen. Een groot feest!

Winnaar diverse prijzen bij de “Zilveren Camera photography competition”